Body Vase Large

£31.00
By DOIY

Ceramic Body vase 
Size 9,2x10x22,5 cm